Thuốc Iressa 250mg Gefitinib điều trị đích giá bao nhiêu? mua ở đâu?

Thuốc Iressa hoạt chất Gefitinib điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR.

Call Now Button